Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna


„Wystarczy pomyśleć, ile się zmienia,
jeżeli zejdzie się z chodnika
i zrobi trzy kroki po jezdni..."

J. Cortazar
Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, psychoterapię, pomoc logopedy, doradztwo zawodowe i opiekę dietetyka. Możemy być dla Państwa wsparciem, rozwiązaniem, ulgą w określonym problemie lub takim, którego kształtów wyraźnie nie widać. Gwarantujemy postawę szacunku, poufności w naszym kontakcie i odpowiedzialnego podejścia do własnej roli. Jeśli znajdują się Państwo w tzw. „trudnej sytuacji” bądź chcecie przyjrzeć się swojemu życiu, poddać je refleksji lub wprowadzić zmiany – będziemy towarzyszami... Zapraszamy do oglądania własnej historii i znajdowania rozwiązań z profesjonalistami z pasją. Weź swą historię i nakręć film na podstawie własnego scenariusza. Proponujemy jego współtworzenie.


OFERTA PORADNI


 • Terapia indywidualna, par i rodzin.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Praca korekcyjna (programy naprawcze) dla dzieci i młodzieży.
 • Terapia Montessori.
 • Konsultacje.
 • Doradztwo.
 • Grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, grupy rozwoju osobistego.
 • Coaching.
 • Szkolenia edukacyjne i biznesowe.
 • Zajęcia profilaktyczne i warsztaty dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

W ramach poradni można skorzystać z usług następujących specjalistów:


 • Psycholog
 • Pedagog
 • Surrdopedagog
 • Terapeuta
 • Dietetyk
 • Doradca zawodowy
 • Logopeda

Poradnia oferuje też wsparcie dla rodziców w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych:


 • Popołudnia kreatywne dla dziecka/popołudnie dla mamy i rozwojowa świetlica.
 • Korepetycje przedmiotowe w formie kursu z trenerami efektywnej nauki, a jednocześnie nauczycielami przedmiotu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • Grupy wparcia dla rodziców rozwodzących się i po rozwodzie.
 • Autorski program – zdrowego życia – dla młodzieży prowadzony przez dietetyka, fizjoterapeutę i psychologa (z jogą).
 • Wyjazdy plenerowe dla rodzin z programem rozwojowym i wspólnym spędzaniem czasu.
 • „O dzieciach – przy kawie” – spotkania otwarte dla rodziców.
 • Terapie grupowe i inne grupy wsparcia.


Terapia pedagogiczna:


 • dla dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji,
 • dla dzieci z dysleksją, dysgrafia, dysortografią, dyskalkulią,
 • dla dzieci z niższymi możliwościami intelektualnymi,
 • dla dzieci mających trudności z ortografią,
 • dla dzieci mających trudności z koncentracją uwagi,
 • dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.


Program jest tworzony dla każdego dziecka indywidualnie z uwzględnieniem jego możliwości i specyficznych trudności. Zajęcia są indywidualne lub grupowe – 2-5 osób - zajęcia korekcyjno kompensacyjne. Zawartość metody z ćwiczeniami rozpisuje się w zależności od potrzeb każdego dziecka. Może więc zawierać ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, analizę i syntezę słuchową, koordynację słuchowo – ruchową i ruchowo - wzrokową, pamięć słuchową, wzrokową, rozumienie, pisanie i czytanie, koncentrację uwagi itd. Na każdych zajęciach obecna jest relaksacja i motywowanie. Analiza i wzmacnianie zasobów oparta na dostrzegalnym już po krótkim czasie progresie stymulowanych obszarów.Psycholog


PORTRET


Nazywam się Joanna M. Zbierska. Jestem psychologiem. Od wielu lat pracuję jako psycholog, metodyk i trener. Moja praca terapeutyczna opiera się przede wszystkim na założeniach terapii systemowej. Jestem zachwycona stylem pracy, obowiązującym w tym paradygmacie, głębokim szacunkiem do wewnętrznej mądrości i zasobów każdego człowieka, o który dba. Terapia systemowa kłania się zarówno sile wprowadzania zmian, jak i sile, która pragnie utrzymać to, co teraz jest. Chce podać rękę wtedy, gdy człowiek tej zmiany zapragnie lub też pokazać lustro, by obejrzeć, dlaczego jej nie chce. Każde zachowanie bowiem jest w określonych sytuacjach i czasie przydatne, a u jego podstaw leżą pozytywne dla jednostki czy systemu intencje. Podróż w kierunku zmiany nie jest wglądem, jest wielowymiarowym obrazem osoby w relacjach, interakcjach i wielu życiowych sytuacjach i rolach.


Korzystam także z wielu innych doświadczeń i wiedzy, integrując różne podejścia psychoterapeutyczne. Powoduje to bardziej optymalne i elastyczne widzenie specyfiki problemów klienta, otwierając nowe przestrzenie na zmiany.


Jako psycholog i psychoterapeuta kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Swoją pracę poddaję stałej superwizji u psychoterapeutów – superwizorów.


Jestem szczęśliwą matką dwóch synów, Adama i Jana.

„Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą,
a jednocześnie pragną,
by wszystko pozostało takie jak dawniej"

P. Coelho


ZAPRASZAM, JEŚLI PAŃSTWO


 • doświadczają trudności w relacjach z ludźmi,
 • chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu czy związku,
 • pragną wparcia, pomocy, ulgi w trudnej sytuacji życiowej,
 • mają poczucie pustki i braku sensu życia,
 • doświadczają kryzysu w partnerstwie,
 • odczuwają skutki stresu, przeciążenia, wypalenia i zmęczenia,
 • mają problemy ze snem,
 • nie potrafią radzić sobie ze stresem, napięciem,
 • tęsknią za uczuciem odprężenia,
 • borykają się z zaburzeniami jedzenia, bezskutecznym odchudzaniem,
 • cierpią z powodu nadużyć w przeszłości,
 • doświadczyli lub doświadczają przemocy,
 • poszukują rozwiązań w trudnościach z dziećmi, młodzieżą,
 • posiadacie dzieci, które mają problemy z uczeniem się i problemy szkolne,
 • czują się osamotnieni,
 • cierpią z powodu lęku czy depresji,
 • mają problemy emocjonalne,
 • chcą pracować nad własną samooceną, samoakceptacją,
 • potrzebują lepiej rozumieć siebie i innych,
 • są zainteresowani rozwojem osobistym,
 • chcą być wysłuchani, chcą podzielić się swoimi myślami i porozmawiać.


OFERTA SPOTKAŃ


Konsultacja


Konsultacja to spotkanie, na którym zostaje przeprowadzone rozpoznanie sytuacji, z którą przychodzi klient, określenie dalszej drogi działania lub porada psychologiczna.

Takie spotkanie pomoże Państwu dookreślić i zrozumieć przeżywane trudności. Spotkanie pozwala na sformułowanie indywidualnie dobranych propozycji pracy czy rozwiązań. Konsultacja to jeszcze nie psychoterapią, ale często przyczynia się do uzyskania większej przejrzystości i poprawy samopoczucia.


Psychoterapia


Psychoterapia to podróż. Terapeuta – towarzyszem podróży. W trakcie wędrowania do siebie jest coraz bliżej i w kierunku innych, jak trzeba.

Terapia umożliwia uświadomienie sobie własnych przekonań, znaczeń, jakie każdy człowiek w swój szczególny sposób nadaje ludziom, emocjom, rzeczom. mechanizmów od lat odtwarzanych, przekonań o ludziach, świecie. Pomaga zrozumieć pełniej zachowania swoje i innych, relacji i związków. Daje szansę na czułe oglądanie swojej własnej historii i potencjalnych zmian, jeśli klient się na nie zdecyduje.

Dzięki terapii klienci zaczynają lepiej poruszać się w świecie własnych i cudzych emocji. Często też nabierają większej świadomości swojego ciała i i mogą uszanować jego rolę w procesach zmian, przeżyć i sposobu myślenia. Dokonują refleksji nad swoim życiem w jego wybranych obszarach.

Spotkania polegają na pracy nad wybranymi przez klienta tematami i ich zakresami. Adresatami są osoby indywidualne, w tym dzieci, pary a także całe rodziny.

Rodzaj terapii dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osób znajdujących się na spotkaniu, a liczba spotkań uzgadniana jest pomiędzy klientem a terapeutą.

Terapeuta podczas spotkań stwarza klientowi warunki szacunku dla emocji, treści i postawy życiowej. To klient wyznacza zakresy pracy, obszary do zmian. I dzięki temu również klient może poznać się na nowo.

Interwencja w kryzysie

To spotkania odbywające się w małych odstępach czasu w pierwszym stadium pomocy. Celem ich jest uzyskanie przez klienta natychmiastowej pomocy psychologiczno – społecznej i bieżącego wsparcia.