UNIWERSYTET RODZICIELSKI


Program podnoszący kompetencje rodzicielskie.


Co robić, kiedy dziecko ma lęki, kiedy odczuwa odrzucenie, kiedy jest samotne, ma smutek, nadpobudliwość? Co robić, gdy zawiedzie je przyjaciel, koleżanka sprzymierzy się przeciwko niej? Co robić, kiedy dziecko wpada w nie takie środowisko? Co robić, gdy przestaje chcieć się uczyć, gdy marnuje swój potencjał, traci czas? Co robić, gdy zaczyna mieć do Ciebie pretensje? Co robić, gdy zamyka się w sobie, nie możesz się dowiedzieć, co przeżywa i co myśli? Co robić?..


Nikt nas nie uczył, jak być dobrym rodzicem. I choć wielokrotnie chcemy być lepszymi rodzicami, niż nasi, mamy poczucie powtarzania schematów. Albo pracujemy cały czas, by bardziej świadomie wychowywać nasze dzieci, brać na siebie odpowiedzialność.


Rodzic to najlepszy przewodnik po życiu. Pokazuje i przekazuje swoim radzeniem czy nieradzeniem sobie wzór na zachowania. Może być świadomym i dobrym coachem w drodze swego dziecka, a nawet jego terapeutą. Dobry Rodzic to dla nas podnoszący swą świadomość i poszukujący rozwiązań. Nabywa pewnych kompetencji, które wzmocnią świadomość sprawstwa, dają szansę na umocnienie przekonania, że jestem naprawdę dobrym rodzicem, dostaje apteczkę psychologiczną, na wypadek skaleczeń i bólu, uczy się lepiej słuchać, mówić i ustalać granice i kontrakty domowe. Rodzic dostaje techniki, które pozwolą mu, bez korzystania z pomocy profesjonalnego wsparcia, udzielić tego wsparcia dziecku w domu. Dlaczego „UNIWERSYTET”? Bo dla nas Rodzic to profesja.Tematy kolejnych warsztatów i wybrane zagadnienia. 1. Poznaj styl uczenia się swojego dziecka. Rodzic – diagnostą.

  • Procedury uczenia się dzieci w oparciu o analizę indywidualnego stylu, czyli jak wykorzystać wiedzę z psychologii poznawczej przy biurku, w domu.
  • Koncepcja „Inteligencji wielorakich” Gardnera w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji dziecka i jaki z nich możemy mieć pożytek w rozumieniu zachowań i potencjału dziecka.
  • „IWM” D. Markowej i A. Powell – idea dająca możliwość opracowania zindywidualizowanej strategii uczenia się dla swojego dziecka i komunikowania się.


 2. Jak wspierać dziecko w uczeniu się. Rodzic - trenerem efektywnej nauki.

  • Zasady działania pamięci i prawa w zapamiętywania.
  • Techniki pamięciowe i jak oczarować dziecko jego zdolnościami w zapamiętywaniu.
  • Cykl efektywnej nauki. Jak zwiększyć efektywność odrabiania lekcji dzięki wiedzy z psychologii poznawczej.
  • Ruch i relaks w procesie uczenia się. Rola emocji i kondycji fizycznej dla pracy poznawczej dziecka.


 3. Jak chwalić, by nie osłabiać. Jak dyscyplinować, by nie niszczyć. Rodzic – coachem.

  • Najważniejsze podstawy dobrej komunikacji z dzieckiem w oparciu o teorie systemowe, analizy transakcyjnej i asertywność.
  • Zasady udzielania informacji zwrotnych dzieciom – feedback, komunikacja asertywna i techniki NVC (Porozumienia Bez Przemocy).
  • Ranga jakości komunikacji z dzieckiem w podnoszeniu jego samooceny.
  • Jak nie być radiem, a nadawać z dzieckiem na tych samych falach. O wzajemnym dostrajaniu się w komunikacji.
  • Bariery w komunikacji i jak je niwelować.


 4. Domowa apteczka. Rodzic – terapeutą i lekarzem pierwszego kontaktu.

  • Recepty na lęk – lęki rozwojowe i pomysły na jego ujarzmienie.
  • Tabletki na odrzucenie – jak można wesprzeć dziecko w wychodzeniu z roli osoby odrzucanej.
  • Plastry na zranienie – jak można zachęcić dziecko do przejmowania kontroli nad sytuacją i radzeniu sobie w sytuacjach społecznych z rówieśnikami.
  • Maść na napięcia – jak można być instruktorem odprężania się dla swojego dziecka.
  • Sposoby na zmianę ról, które nie są rozwojowe dla dziecka, na takie, które kontaktują dziecko ze swoim potencjałem.


 5. Dziecko idzie do szkoły, do czwartej klasy, do gimnazjum. Rodzic – wychowawcą, nauczycielem, przyjacielem.

  • O potrzebach dziecka w trzech przełomowych momentach i możliwościach spełnienia ich przez rodziców.
  • Zadania do przepracowania przez dziecko w określonych fazach rozwojowych.
  • Zmieniające się zasady wsparcia rodzicielskiego w różnych fazach rozwoju dziecka.
  • „Aprowizacja”, wyprawka z domu, pod kątem różnych wyzwań rozwojowych.


 6. Zasady obowiązujące w rodzinie. Rodzic – menedżerem w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji „RODZINA”.

  • Analiza talentów rodzica i osobistych możliwości do wspierania struktury rodzinnej.
  • Rytuały rodzinne. Koncepcje psychologii organizacji i zarządzania systemowego w domu.
  • Kształtowanie jasnych granic.
  • Skąd się bierze poczucie bezpieczeństwa.
  • Kontrakty rodzice – dzieci.


Spotkania odbywają się w niewielkiej grupie w formach warsztatów i grupy wsparcia dla poszukujących najlepszych rozwiązań rodziców. Cykl sześciu warsztatów po 2 godziny zegarowe, w rytmie cotygodniowym.Powrót