GADU GADU GADU


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W REALU

Autorski program wsparcia i rozwoju dla gimnazjalistów znajdujących się w swej metamorfozie rozwojowej, wyposażający ich w techniki radzenia sobie w sytuacjach życiowych.


Nieśmiałość, obniżenie pewności siebie, apatia, wykluczenie z grupy, pragnienie zaistnienia w niej, potrzeba bycia kimś wyjątkowym, bezradność, niskie nastroje lub hipernastroje czy ich naprzemienność, potrzeba autonomii, negacji, zakładanie różnych nowych masek na siebie, jak w przebieralni, utrata przejrzystej komunikacji z rodzicami, brak wizji na przyszłość, odczuwanie cierpienia, uczucie presji innych i czasu to tylko niektóre dylematy młodzieży dojrzewającej.


Młodzież odcinająca się coraz bardziej od kontaktów w rzeczywistym życiu obecnie trudniej przechodzi ten ważny, lecz niełatwy okres rozwojowy. Często odpowiedzialność w uczeniu się, zabiera obszar na rozwój społeczny, wywołując poczucie osamotnienia. Natomiast młodzież goniąca za relacjami, miewa trudność z gwałtownymi emocjami, bez względu czy przynależy do grupy, czy jest z niej odrzucany. Siła przeżywania jest gwałtowna.


Autorski unikatowy program „Wyspy Zmian”, oparty na sprawdzonych metodach terapeutycznych i coachingowych pozwala uczestnikom na osiągnięcie wyższej świadomości procesów, przez które przechodzą ci młodzi ludzie. Dostają narzędzia do pracy ze swoimi uczuciami, ale przede wszystkim dzięki grupie mogą zmieniać, modelować, doświadczać różnych relacji i mieć na to wpływ. Uczestnicy nabywają sił do przejęcia odpowiedzialności za jakość relacji, komunikacji i swojego samopoczucia. Otwiera się przestrzeń widzenie swej nowej tożsamości, ćwiczą się w zachowaniach asertywnych, które zwiększają pewność siebie. Dowiadują się o sobie, czego chcą, a czego zdecydowanie nie. Dążą do ustalenia swoich granic. Rzucają kładkę w kierunku przyszłości. Planują teraźniejszość, organizując czas dla wszystkich najważniejszych dla siebie obszarów. Pracują na sytuacjach rzeczywistych. Wyłonionych w długoletnich doświadczeniach w superwizjach procesów grupowych i terapeutycznych. Wypunktowanych przez młodzież.Program to 14 spotkań (jeden semestr), każde trwa 1,5 godz. Rabaty dla grup znajomych.


Dla chętnych rodziców – bezpłatne konsultacje z psychologiem.Powrót