PLATFORMA EDUKACYJNA


Cykl trzech bloków warsztatowych usprawniający uczenie się:

- Sztuczki pamięci
- Połknij książkę.
- Nauka - pod kontrolą!Sztuczki pamięci


Warsztaty dla młodzieży wyposażające w techniki pamięciowe, tajniki funkcjonowania pamięci, zasady sprawnego zapamiętywania. Uczestnicy doświadczą swej sprawności umysłowej i poczują większą pewność co do swoich intelektualnych możliwości, co przynosi z kolei radość i entuzjazm. Nauczą się, jak można zapamiętywać informacje z tekstów w kreatywny i prosty sposób. Dowiedzą się o pułapkach pamięci i zasadach higieny umysłowej. Uczestnicy zapamiętują informacje, które mogą być przydatne w szkole. Doświadczą, w jak szybki sposób można podwyższyć szybkość myślenia i odblokować humorem i twórczym myśleniem możliwości zapamiętywania.


Połknij książkę


Warsztaty dla młodzieży, zwiększające wiarę w zmianę swej sprawności intelektualnej poprzez treningi czytania, mierzalne, powodujące zwiększone tempo czytania i rozumienia tekstu. Młodzież nabywa świadomości wartości czytania, które poprawia funkcjonowanie umysłu w ogóle. Każdy uczestnik po warsztatach dostaje wskazówki do treningów domowych i rozwijaniu swych możliwości w tym zakresie i ma możliwość bezpłatnych konsultacji po określonym czasie treningów domowych. W programie warsztatów znajdują się też intensywne treningi mentalne, nazywane treningami umysłu lub mentalnym treningiem aktywizacyjnym.


Nauka - pod kontrolą!


Czy miewasz wrażenie, że czas ucieka, a plan rozchodzi się? Być może ślęczysz godzinami nad zadaniami i nauką, czując, że tracisz swoje życie na szkołę. Bez względu na to, czy osiągasz dobre, czy gorsze wyniki w uczeniu. W ten sposób może rosnąć niechęć do nauki, uczucie zmęczenia i zniechęcenia. Narasta frustracja. Może to powodować nawet obniżenie swojej pewności siebie i poczucie, że nie dajesz sobie rady. Jeśli chcesz lepiej zarządzać czasem nauki, nauczyć się planować kolejność czynności, nadawać priorytety zadaniom, higieniczniej zadbać o proces uczenia się i poznać tajemnicę metody sprawności, to udział w tych warsztatach Ci to da.Cykl 3 weekendowych warsztatów z programem treningów domowych. Bloki co 2 tygodnie ze względu na konieczność treningu. Możliwość skorzystania z konsultacji w trakcie samodzielnego treningu.


Liczba godzin każdego cyklu – 8 godzin, rozłożone na sobotę i niedzielę po 4 godziny.Powrót