ABC UCZNIAProgram edukacyjny ubrany w fascynującą przygodę. Kładzie nacisk na podstawowe kompetencje szkolne: matematyka, czytanie, plan na naukę, ćwiczenia grafomotoryczne, wzmacnianie pewności siebie i radzenia sobie w grupie rówieśniczej.


Niezbędny przybornik do szkoły


Pierwsze kroki w szkole to czas wielkich zmian i nowej sytuacji dla dzieci. To najlepszy moment na to, aby poprzez wsparcie solidnymi podstawami, dziecko swobodnie i bez stresu poruszało się w świecie szkolnym i na kolejnych etapach edukacji.


Dzieci biorą udział w fascynującej podróży po krajach świata, odkrywają fascynujące krainy geograficzne, przyrodę, poznają różne zwyczaje, regionalną kulturę, muzykę i kuchnię. Każde spotkanie to nowe miejsce, w którym nabywają nowych kompetencji.


Czytanie i matematyka


Sprawne czytanie oraz rozumienie i umiejętność stosowania matematyki w praktyce to dwie kluczowe kompetencje, które pomagają dziecku łatwiej przyswajać wiedzę, rozumieć materiał szkolny, a co za tym idzie - być dobrym uczniem. Metoda Montessori nauczy dzieci czytać. A matematyka stanie się dla nich zrozumiała. Program stawia na stosowanie nowych umiejętności w codziennym życiu i w szkole. Dzieci uczą się nowych słów i liter, tworzą własne książeczki, rebusy, poszukują wiedzy w książkach, doskonalą czytanie przez indywidualny trening, utrwalają materiał zmysłami. Dzieci tu czeka eksperymentowanie, używanie matematyki, jak na przykład mierzenie, ważenie, gotowanie, granie w gry logiczne i strategiczne. Dziecko nabywa najważniejsze kompetencje potrzebne w szkole, rozwija grafomotorykę, poprawia rozumienie podczas czytania, zwiększa efektywność myślenia, analizowania, szukania powiązań logicznych. I co najważniejsze - lubi matematykę!
Opis zawartości merytorycznej


Podczas kursu dzieci biorą udział w fascynującej podróży po krajach świata, odkrywają ciekawe krainy geograficzne, przyrodę, poznają różne zwyczaje, regionalną kulturę, muzykę i kuchnię. Każde spotkanie to nowe miejsce, w którym nabywają nowych kompetencji. Program zawiera naukę czytania i pisania, rozumienie i doświadczanie pojęć matematycznych, ćwiczenie logicznego myślenia, planowanie i rytuały uczenia się oraz pracę z emocjami, własnymi przekonaniami czy współpracę w grupie rówieśników. Całość kursu to przygoda podróżnicza podczas której na każdych zajęciach przenosimy się do innego kraju. Specyfika danego kraju tworzy wątek przewodni danej lekcji. Tworząc dzienniki podróży doskonalimy czytanie i pisanie. Poznając dany kraj, szukamy matematycznych powiązań. Mierzymy, ważymy, gotujemy, liczymy pieniądze, czas, uczymy się kierunków, wykonujemy działania matematyczne, poznajemy system dziesiętny i geometrię. Eksperymentujemy poznając w ten sposób prawa fizyki i chemii i przekonując się, ze nauka jest ciekawa i pasjonująca. Podczas podróży razem uczymy się współpracować w grupie, wyrażać swoje emocje i uczucia. Każdy przystanek w kolejnym kraju to okazja na odkrycie swojego talentu, podniesienie sprawności umysłowej, ale też osobistych zdolności i możliwości, niekiedy też talentów.


Czytanie i pisanie


Dzieci podczas kursu poszerzają słownictwo, poznają i powtarzają nowe słowa za pomocą skutecznej i sprawdzonej metody Montessori. Metoda ta jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a poprzez spójny i szeroki wachlarz pomocy pozwala zindywidualizować tempo i rodzaj pracy do możliwości dziecka. Poprzez szereg logicznie powiązanych ze sobą ćwiczeń i zabaw dzieci uczą się czytać. Dopasowują wyrazy do obrazków i przedmiotów, tworzą listy poznanych wyrazów, trenują swoje możliwości intelektualne w grach, takich jak lotto czy memo wyrazowe, tworzą rebusy i własne ilustrowane książeczki. Poznawane i powtarzane podczas zajęć wyrazy pojawiają się w powiązanych tematycznie z przygodami, czytankach. Czytane tekstu są opracowywane techniką pamięciową, a dzieci przy tej okazji uczą się notowania. W dziecięcych dziennikach podróży pojawiają się poznane wyrazy i zdania. Podczas nauki czytania zwracamy również uwagę na ortografię i gramatykę. Ważna w programie jest też nauka pisania. Dzieci uczą się liter i słów „wczytując” ich kształty za pomocą pamięci mięśniowej, np. poprzez wyklejanie, pisanie w różnych materiałach, malowanie. Przy tym działaniu stymulują dodatkowo zmysł wzroku i dotyku. Odpowiedzi na pytania dzieci szukają w książkach, a czytanie doskonalą poprzez trening.


Matematyka, logiczne myślenie i koncentracja


Poprzez pomoce Montessori i fabułę kursu dzieci poznają cyfry, liczby parzyste i nieparzyste, zbiory, system dziesiętny, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, działania na dużych liczbach, podstawy geometrii, miary, wagi czy odległości. Bawiąc się z matematyką, pracując z pomocami Montessori i utrwalając materiał poprzez własne doświadczenia, dzieci budują strukturę do zrozumienia pojęć abstrakcyjnych wprowadzanych w szkole. Łatwiej wtedy przyswajają i rozumieją materiał szkolny. W każdym odwiedzanym kraju uczą się nowych pojęć matematycznych. W Nowym Jorku mierzymy drapacze chmur, we Włoszech uczymy się ułamków dzieląc pizzę, w Indiach, targując się na bazarze, liczymy pieniądze, w Egipcie dowiadujemy się, co to jest symetria, w Szwajcarii uczymy się odczytywać godziny na zegarze. Znajdując matematykę w otaczającym nas świecie i poprzez własne doświadczenia dzieci przyswajają zasady i pojęcia matematyczne. Sprawniej znajdują logiczne powiązania. Matematyka staje się prosta i zrozumiała. A podstawę programową z zakresu klas 1-3 mogą tu zrozumieć w 8 miesięcy.


Uczenie się i pamięć


Pokażemy dzieciom jak się uczyć i jak to zrobić, żeby odrabianie zadań domowych stało się sprawniejsze i szybsze. Jak rozplanować sobie naukę, od czego zacząć, jak zorganizować sobie miejsce i czas pracy. Dzieci nabędą umiejętności posługiwania się sprawniej swoją pamięcią poprzez trening technik pamięciowych.


W trakcie wszystkich tych aktywności – rozwój emocjonalny i społeczny


Ważną częścią kursu jest praca z emocjami i uczuciami. Dzieci biorą udział w ćwiczeniach i zabawach, pomagających rozpoznawać, wyrażać i opisywać swoje emocje i uczucia. Dzieci uczą się prosić o pomoc, mówić o swoich doświadczeniach, wyznaczać swoje granice w kontaktach z rówieśnikami. Bardzo istotnym składnikiem sukcesu życiowego jest umiejętność współpracy, współdziałania, nawiązywania kontaktów i podtrzymywania ich. Swoboda w relacjach to często składnik zadowolenia i pewności siebie na różnych płaszczyznach. W przypadku dzieci klimat z rówieśnikami, przyjaźnie, koleżeńskość ma wpływ na stosunek do chodzenia do szkoły i ma ogromny wpływ na samoocenę. W większości zadań podnoszących sprawności intelektualne i poszerzających wiedzę, dzieci rozwijają swoją inteligencję emocjonalną, trenując komunikowanie się, wyrażanie swoich opinii, docenianie swych osiągnięć, poznawanie lepiej swoich mocnych stron z szacunkiem dla „każdych” stron drugiego człowieka. Dziecko ma szansę tu nauczyć się, jak lepiej radzić sobie z niepowodzeniami, lękiem czy stresem. Nabiera pozytywniejszych przekonań o sobie, zarówno w obszarze intelektualnych zdolności, jak i kompetencjach radzenia sobie z różnymi sytuacjami i ze sobą. Coraz bardziej świadome swoich talentów i mocnych stron.Dwusemestralny program harmonijnego rozwoju dziecka. 28 spotkań po 2 godz.


Rabaty dla grup znajomych. Liczba miejsc ograniczona.


Dla chętnych rodziców – bezpłatne konsultacje z psychologiem lub pedagogiem.Powrót