ENGLISH WITH NELLY.


Program nauczania język angielskiego pt. „English with Nelly” skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz w wieku wczesnoszkolnym. Dzieci poprzez zabawę wkraczają w świat nauki języka angielskiego, dzięki czemu przygotowuję je do posługiwania się językiem angielskim, między innymi poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka angielskiego na dalszych etapach edukacyjnych. Rozbudowujemy zasób słownictwa i zwrotów.

Zajęcia z języka angielskiego dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka oraz możliwości nauczania języka angielskiego. Dlatego są bardzo skuteczne. Podczas zajęć wykorzystuję między innymi następujące metody nauczania: Metoda TPR, Metoda Naturalna (The Natural Approach), Metoda Bezpośrednia (The Direct Method). Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym głównie ma na celu rozwijanie sprawności rozumienia/słuchania oraz mówienia, natomiast u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, również rozwijanie sprawności czytania i pisania.

Natalia Jusiel, pedagog i lektor Wyspy Zmian.


CENA:

dzieci w wieku przedszkolnym 65 zł/ 45 min

dzieci w wieku wczesnoszkolnym 75 zł/ 60 min


Powrót