OFERTA EDUKACYJNA WYSPY ZMIAN


"Dusza dziecka jest równie złożona jak nasza, pełna podobnych sprzeczności,
tragicznie zmagająca się z odwiecznym: pragnę, ale nie mogę,
wiem, że należy, ale nie podołam."

Janusz KorczakPROFESJONALNE PROGRAMY EDUKACYJNE


Edukacja, gdzie dziecko jest najważniejszym ogniwem, traktowane z szacunkiem dla jego wielkich możliwości, zaopiekowane w przeróżnych obszarach jego rozwoju, a nauczyciel jako przewodnik do odkrywania jego możliwości, udzielający wsparcia i rozwijający nieustannie swoje kompetencje - to nasz sposób pracy i podejścia do jednego z najważniejszych procesów ludzkiego życia, do procesu uczenia się i przygotowania do dojrzałego funkcjonowania w świecie zawodowym i społecznym.


Jesteśmy w tym spójni z ideami najlepszych systemów edukacyjnych na świecie, w tym z systemem fińskim. Swoimi działaniami w oświacie chcemy podnieść rangę pracy nauczyciela i nauczania, wspomagając swoimi doświadczeniami szkoły, by i w polskiej rzeczywistości móc wykorzystywać narzędzia pracy i postawę wzajemnej ciekawości, pasji do nauki i zachwytu w pokonywaniu barier rozwiązaniami.


Korzystamy z mądrości metod Marii Montessori, która w genialny sposób ucząc czytania i matematyki całe grupy dzieci, dzięki niezwykłej uważności na każde dziecko, doceniała potrzeby, kłaniała się wielkości dziecka, szanowała indywidualne tempo i wybory dziecka.


W naszym zainteresowaniu leży praca systemowa w kontekście uczenia i uczenia się. Dlatego zwracamy się ku dziecku, ku rodzicom i nauczycielom.


Kiedy mówimy o uczeniu się, mamy na myśli zarówno szeroko rozumiane możliwości efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, umiejętność opanowania ich dzięki technikom i pewności co do własnej wydolności intelektualnej, jak i uczenie się kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej, które uznawane są, przez wielu badaczy (w tym D. Golemana), jako determinanta sukcesów życiowych w każdej dziedzinie i odczuwania wysokiej jakości życia w ogóle.


„Wyspa Zmian” odpowiada precyzyjnie na zgłaszane potrzeby i trudności rodziców w autorskich programach edukacyjnych.


Przygotowuje dzieci przedszkolne do szkoły tak, by zminimalizować te trudności. Dzieci szkolne uczy odkrywania potencjału własnych możliwości umysłowych i społecznych. Mamy pewność, że dziecko będzie znów kojarzyło uczenie się z przyjemnością, jeśli będzie umiało się uczyć. Zdobędzie każdą wiedzę w przyszłości, jeśli uwierzy, że poznawanie jej ma sens. Będzie chciało chodzić do szkoły, jeśli będzie wierzyć w siebie. Lepiej sobie poradzi w relacjach, jeśli będzie wiedziało jak. Stanie się pewniejsze, jeśli poczuje, ile ma w sobie skarbów i jak zobaczy, że sobie dobrze radzi. Dziś.


Młodzież przede wszystkim wyposażamy w kompetencje radzenia sobie w często skomplikowanych układach z rówieśnikami i w radzenie sobie z silnymi emocjami. Uzbrajamy ich w asertywność, która jest drogą do pewności siebie. To wszystko po to, by pomost pomiędzy dzieciństwem a dorosłością móc rzeczywiście nazwać dojrzewaniem. Mogą też w szybki i pełen humoru sposób lepiej radzić sobie w szkole dzięki pełnym humoru profesjonalnym warsztatom, naszpikowanym technikami.


Rodziców usamodzielniamy od potrzeby korzystania ze specjalistów, dając im to, co potrzebują wiedzieć i podregulować, by poprowadzić swe dziecko do zadowolenia z siebie. To przecież oni nadają kształt i podejmują decyzje.


Zaufaj doświadczonemu.


W DRODZE DO PRZEDSZKOLA


MÓWIMY DO MAM: "Teraz twój maluch zrobi to sam".PROGRAMY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH


MONTESSORI DLA PRZEDSZKOLAKÓW. PRAWA - LEWA.


MONTESSORI W DRODZE DO SZKOŁY DLA 5-6 LATKÓW.


ENGLISH WITH NELLY.PROGRAM DLA NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO


ABC UCZNIA.


ENGLISH WITH NELLY.PROGRAMY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY IV – VII.


KLASA PITAGORASA. MATEMATYKA I PRZYRODA.


SZEŚĆ FUNDAMENTÓW – PEWNOŚCI SIEBIE W SZKOLE.


ODRABIANIE LEKCJIPROGRAMY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


WYSPY OSOBOWOŚCI I KIERUNKI ROZWOJU. KOMPAS.DLA GIMNAZJALISTÓW


NAUKA POD KONTROLĄ I ROZMOWY FACE TO FACE.


PLATFORMA EDUKACYJNA.


GADU GADU GADU.


ODRABIANIE LEKCJI.DLA STUDENTÓW I DOROSŁYCH


SZTUKA CZYTANIA I TRENING MENTALNY. METODY COACHINGU.STREFA RODZICA


UNIWERSYTET RODZICIELSKI.


WARSZTATY DLA RODZICÓW.STREFA NAUCZYCIELA


Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty
OFERTA WPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI PODSTAWOWYMI I PONADPODSTAWOWYMI


Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty
URODZINY – NIEZWYKŁA IMPREZA Z WARSZTATAMI


Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty
PÓŁKOLONIE LETNIE I ZIMOWE


PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2015!


Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty