PEDAGOGIKA MONTESSORI
„Pomóż mi zrobić to samemu”


„Pomóż mi”
Prośba o pomoc, którą każde dziecko zwraca ku dorosłemu znaczy tyle, co „potrzebuję cię, bo sam nie mogę się tego nauczyć, a jestem bardzo ciekawy jak się to robi”. Edukacja jest dialogiem.


„Zrobić to”

Jeśli zrobię - zrozumiem!


„Samemu”
Nauczyciel stoi u boku dziecka. Nadmierna pomoc jest przeszkodą w rozwoju.


Doktor Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech, a jednocześnie antropologiem, pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości czy o różnym statusie materialnym. Poświęciła się misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości.


Dzięki wieloletnim obserwacjom stworzyła podłoże pod nowe pojęcie procesu edukacji, wykreowała filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne zasady pracy z dziećmi. Swoje teorie opierała na silnym podłożu jej medycznego wykształcenia – była w pełni naukowcem i wiedziała, że hipotezy muszą być poparte dowodami. Dowodami na jej metodę są dzieci, z którymi Montessori pracowała jak również dzieci, które teraz uczęszczają do szkół i przedszkoli montessoriańskich na całym świecie, czy wychowywane są przez swoich rodziców w domach. Dzieci skoncentrowane na swoich zadaniach, dążące do samodzielności, budujące wiarę w siebie i z ufnością patrzące na świat. Dzieci odpowiedzialne, umiejące współczuć drugiemu, chętne do pomocy i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną. Dzieci pełne cierpliwości i nie poddające się w swoich staraniach.
Dzieci znające, czym jest szacunek i honor i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. Dzieci radosne!


„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”


Dr Maria MontessoriKażde dziecko jest inne

Istota Pedagogiki Marii Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że każde dziecko jest inne i dla każdego dziecka istnieje indywidualny plan rozwojowy. Poprzez swoje umiejętności, kompetencje i możliwości dziecko podąża tym planem rozwojowym, co umożliwia mu skuteczniejszą i efektywniejszą naukę.


Inaczej niż w zwykłej szkole

Edukacja w rozumieniu tej metody nie jest czymś co robi nauczyciel, ale jest to naturalny proces, który rozwija się spontanicznie w dziecku. Wszystko dzieje się nie za pomocą słuchania słów tylko poprzez moc eksperymentów poprzez które dziecko działa na swoje otoczenie. Pedagogikę Montessori charakteryzuje poszanowanie dla wysiłku dziecka włożonego w pracę, naukę i zabawę. Brak tu oceniania, rywalizacji i pośpiechu. Bardzo ważnym założeniem pedagogiki Montessori jest również fakt, że dzieci gotowe są do odkrywania tematów często uważanych przez tradycyjny system nauczania za przekraczające poziom danego wieku. Praca w metodzie Montessori wykracza daleko poza zwykłe zapamiętywanie faktów i formułek, oraz poza zakres zwykłego programu szkolnego.


Pomoc w genialnych pomocach

Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest zestaw unikalnych pomocy dydaktycznych zwany materiałem Montessori. Materiał ten jest kluczem do świata i inspiruje dzieci do jego odkrywania. Jego cechy to, prostota, precyzja i estetyka wykonania, stopniowanie trudności, dostosowanie do potrzeb rozwojowych dziecka, logiczna spójność ciągów tematycznych, konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów. Materiały można podzielić na kilka kategorii: do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego - związanych z samoobsługą i porządkiem wokół siebie, materiał sensoryczny rozwijający wszystkie zmysły i pobudzający aktywność umysłową, językowy rozwijający umiejętności czytania i pisania, matematyczny rozwijające zdolność liczenia i abstrakcyjnego myślenia oraz materiał kosmiczny związany z geografią, biologią, muzyką, historią, astronomią i innymi dziedzinami wiedzy.


Sprawdzona metoda w rozwijaniu kompetencji umysłowych i społecznych

Dziecko uczące się w systemie Montessori potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia. Wykazuje motywacje do uczenia się, zainteresowanie nauką i chęć poznawania świata, umiejętność logicznego myślenia, koncentracji, pracy przez dłuższy czas, uważnego słuchania, umiejętność radzenia sobie z trudnościami i szukania odpowiedzi. W kompetencjach społecznych wykazuje umiejętność współpracy w grupie, tolerancję i szacunek do innych oraz samodzielność. Umie cieszyć się z własnych osiągnięć, nie obawia się wykazywać inicjatywę oraz wyrażać własne uczucia.MATEMATYKA MONTESSORI W WYSPIE ZMIAN


Najważniejsza matematyka.

Matematyka jest królową nauk i stanowi podstawę budowania wielkich cywilizacji. Rozumienie matematyki jest jedną z najważniejszych umiejętności a jej stosowanie kluczową kompetencją prowadzącą do rozwoju w innych dziedzinach. Dobrze rozwinięty zmysł matematyczny to również umiejętność logicznego myślenia i poszukiwania informacji oraz poprawa szybkości myślenia.


Materiały Montessori – nieoceniona pomoc.

Poprzez doskonale zbudowane pomoce Montessori dzieci poznają cyfry, liczby parzyste i nieparzyste, zbiory, system dziesiętny, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, działania na dużych liczbach, podstawy geometrii, miary i wagi. Bawiąc się z matematyką, pracując z pomocami Montessori i utrwalając materiał poprzez własne doświadczenia dzieci budują strukturę do zrozumienia pojęć abstrakcyjnych wprowadzanych w szkole dzięki czemu łatwiej im przyswoić i zrozumieć materiał szkolny. Daje im to poczucie pewności siebie w szkole a w domu skraca czas nauki i odrabiania zadań domowych.CZYTANIE MONTESSORI W WYSPIE ZMIAN


Czytanie – kluczowa kompetencja

Czytanie to forma komunikowanie się ludzi. Dziś czytanie należy do podstawowych i najważniejszych umiejętności każdego człowieka. Umiejętność czytania to rozwój w innych dziedzinach. Warto wykorzystać niesamowity potencjał dziecka i zacząć uczyć czytania od najmłodszych lat. Im większy kontakt dziecka ze słowem pisanym tym szybciej następuje przyswojenie nowych umiejętności. Im wcześniej dziecko zacznie czytać tym łatwiejsza będzie dla niego nauka w szkole. Dzieci czytając rozwijają słuch, wzrok i mowę. Czytanie ćwiczy ich pamięć, pobudza wyobraźnie i kreatywność, stymuluje myślenie.


Nauka czytania i pisania według koncepcji Montessori

Edukacja językowa według pedagogiki Montessori odgrywa bardzo ważna rolę w rozwoju dziecka. Jest odpowiedzą na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a poprzez spójny, przemyślany i szeroki wachlarz pomocy pozwala zindywidyualizować tempo i rodzaj pracy do możliwości dziecka. Oprócz nauki czytania, Montessori opracowała także pomoce do nauki pisania, które poprzez działanie polisensoryczne, nie tylko wzbogacają umiejętności językowe ale również rozwijają zmysł wzroku i dotyku. Ponadto istnieją również pomoce ułatwiające zrozumienie gramatyki i zasad ortografii.


Dobra metoda

Praca metodą Montessori oprócz oczywiście sprawnej nauki czytania,rozwija i doskonali małą i dużą motorykę, lateralizację, orientację przestrzenną, koordynację ruchów ręki i oka oraz analizy wzrokowo – słuchowej. Dziecko rozwija słownictwo, poznaje litery, uczy się i zapamiętuje kształty liter. Lepiej rozumie gramatykę, i zasady ortograficzne. Ćwiczy pamięć, umiejętność kojarzenia i samodzielnego myślenia. Kiedy dziecko sprawnie czyta, nauka w szkole przychodzi mu łatwiej i jest bardziej odprężone.MONTESSORI DLA MALUCHÓW W WYSPIE ZMIAN


Pracować jak pszczółki. Dzieci to uwielbiają.

Maria Montessori mówiła, że dziecko podczas zabawy ma bardzo podobne potrzeby jak osoba dorosła w pracy. Nam dorosłym zależy na intersującej i ważnej pracy, która daje nam poczucie spełnienia. Potrzebujemy odpowiedniego miejsca pracy i narzędzi, co wspiera naszą koncentrację i wydajność. Szukamy w pracy poszanowania oraz potwierdzenia, że dobrze ją wykonujemy. Tak samo małe dzieci, kiedy się bawią pragną czynności, które mają cel i które same mogą wybierać. Chcą wiedzieć jak tą czynność wykonać, lubią mieć do tego swoją przestrzeń i chcą aby efekt ich pracy był podziwiany. Dzieci lubią być samodzielne, lubią dbać o siebie i swoje otoczenie, lubią wykonywać „dorosłe” czynności. To odkrycie pozwoliło Marii Montessori zaprojektować zestaw czynności, które pomagają dzieciom w samodzielnym rozwoju.


Robię zwykłe rzeczy a tyle się uczę.

Każda najdrobniejsza czynność jest dla dziecka w danym momencie najważniejsza na świecie. Służy wspieraniu w nauce samodzielności i niezależności. Bardzo często wyręczamy dzieci w czynnościach, które dzieci uwielbiają robić same. Przecież maluchy przepadają za samodzielnym składaniem swoichubrań, samodzielnym ubieraniu się, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, nakrywaniem do stołu, przygotowywaniem sobie prostych posiłków, sprzątaniem, zmywaniem czy podlewaniem kwiatów. Montessori w niczym dziecka nie wyręcza co bardzo szybko powoduje, że nasz maluch staje się zaradny i samodzielny.


Mamy pomysły na wszystkie zmysły.

Montessori opracowała pomoce dla wszystkich zmysłów. Pobudzają one wzrok, słuch, dotyk, smak i węch. Rozwijają podstawowe funkcje umysłu. Poprzez pracę z tak rozbudowany działem pomocy dzieci potrafią rozróżniać kolory, kształty, faktury, ciężar, smaki, zapachy, temperaturę, dźwięk. Rozpoznają, tworzą pary, grupy, szeregują. Jest to podstawa do kolejnych operacji umysłowych pomagających w nauce języka i matematyki.